City travel

Bratislavská Kalvária
City travel · 14. August 2021
Kríž na Kalvárii Bratislavská Kalvária je miesto v Bratislave, ktorá predstavuje pozostatky z pôvodnej krížovej cesty z roku 1694. Nachádza sa v mestskej časti Staré Mesto nad Pražskou ulicou.

Bratislava - Galeria Horsky park and open air  galeria ZaHRADA
City travel · 12. August 2021
Near Horsky park you can see art in free acessible garten - Galeria Horsky park for more fotos - see page - Galeria Horsky park

City travel · 14. September 2019
Photos from Warsaw ( 12.09.2019 ) trip